Karlsruhe - Gjermani
23 - 25 Prill 2008
 
German English Albanian Arabic Chinese Czech Dutch Farsi French Hungarian Italian Croatian Polish Romanian Russian Serbian Spanish Turkish
Lista e ekspozuesve Kërkesë për makineri: GRATIS
Dërgoni kërkesën tuaj direkt ekspozuesve të RESALE!

Si mund të veprohet:
1 Kërkoni në listën e ekspozuesve Sekorin e kerkuar (eventualisht edhe për Shtetin ose përdorni Kërkimin alfabetik).
2 Seleksiononi të gjithë ekspozuesit* (impostazione di default) ose seleksiononi direkt ekspozues të caktuar. Vazhdoni me Shkruani kërkesën e makinerisë.
3 Shkruani informacione të detajuara (mundësisht në anglisht) mbi makinerinë e kërkuar. Mundësitë për të gjetur makinerinë e dëshiruar do të rriten! Vazhdoni me Dërgo kërkesën.
* Kërkesat mbi makineritë mund t'u trasmetohen vetëm ekspozuesve të cilët kanë deklaruar të mirëpresin kërkesat nëpërmjet faqes së internetit resale-germany.com.

RESALE Co-operating partners: