Karlsruhe - Njemačka
23. do 25. travnja 2008
German English Albanian Arabic Chinese Czech Dutch Farsi French Hungarian Italian Croatian Polish Romanian Russian Serbian Spanish Turkish

Download fotografije

Drage dame i draga gospodo,

ukoliko želite publicirati članak na sajmu RESALE, bili bismo Vam vrlo zahvalni za jednu kopiju istoga.

Molimo kliknite na odgovarajući naziv datoteke, kako biste započeli download fotografije.

RESALE 2007
RESALE_2007_00_flags_005
RESALE 2007
00 flags 005.jpg
RESALE_2007_00_outdoor_039
RESALE 2007
00 outdoor 039.jpg
RESALE_2007_00_visitors_012
RESALE 2007
00 visitors 012.jpg
RESALE_2007_00_visitors_060
RESALE 2007
00 visitors 060.jpg
RESALE_2007_00_visitors_062
RESALE 2007
00 visitors 062.jpg
RESALE_2007_01_metal_015
RESALE 2007
01 metal 015.jpg
RESALE_2007_01_metal_046
RESALE 2007
01 metal 046.jpg
RESALE_2007_01_metal_058
RESALE 2007
01 metal 058.jpg
RESALE_2007_01_metal_075
RESALE 2007
01_metal_075.jpg
RESALE_2007_02_wood_019
RESALE 2007
02 wood 019.jpg
RESALE_2007_02_wood_020_t
RESALE 2007
02 wood 020.jpg
RESALE_2007_03_plastics_032_t
RESALE 2007
03 plastics 032.jpg
RESALE_2007_04_packaging_072_t
RESALE 2007
04 packaging 072.jpg
RESALE_2007_07_copying_systems_051_t
RESALE 2007
07 copying systems 051.jpg

RESALE_2007_08_IT_023_t
RESALE 2007
08 IT 023.jpg
 

RESALE_2007_09_medical_053_t
RESALE 2007
09 medical 053.jpg
RESALE_2007_12_robotics_030_t
RESALE 2007
12 robotics 030.jpg
RESALE_2007_17_construction_066_t
RESALE 2007
17 construction 066.jpg
RESALE_2007_13_measurement_031_t
RESALE 2007
 13 measurement 031.jpg
RESALE_2007_16_recycling_069_t
RESALE 2007
16 recycling 069.jpg
RESALE_2007_18_agricultural_tractor_035_t
RESALE 2007
18 agricultural tractor 035.jpg
RESALE_2007_19_vehicles_forklifts_034_t
RESALE 2007
19 vehicles forklifts 034.jpg


RESALE_2007
00_hall1_impressions_120.jpg


RESALE_2007
00_negotiation_171.jpg


RESALE_2007
00_negotiation_180.jpg
 


RESALE_2007
00_negotiation_182.jpg
 


RESALE_2007
00_negotiation_outdoor_166.jpg
 

RESALE_2007
00_visitors_information_073.jpg
 
RESALE_2007
00_visitors_information_115.jpg


RESALE_2007
00_visitors_information_159.jpg
 
RESALE_2007
00_visitors_information_161.jpg


RESALE_2007
00_visitors_information_176.jpg
 


RESALE_2007
00_visitors_outdoor_099.jpg


RESALE_2007
01_metal_autolathes_114.jpg
 


RESALE_2007
01_metal_autolathes_173.jpg
 


RESALE_2007
01_metal_autolathes_114.jpg
 
 
RESALE_2007
01_metal_milling_045.jpg


RESALE_2007
01_metal_punching_126.jpg


RESALE_2007
01_metal_rolling_014.jpg
 
RESALE_2007
01_metal_rolling_048.jpg
 
RESALE_2007
01_metal_sheet_
metal_processing_016.jpg


RESALE_2007
01_metal_sheet
metal_processing_076.jpg


RESALE_2007
02_wood_111.jpg


RESALE_2007
02_wood_153.jpg


RESALE_2007
03_plastics_096.jpg


RESALE_2007
04_packaging_155.jpg
 
RESALE_2007
04_packaging_shrink_wrapping_134.jpg


RESALE_2007
05_food_bakery_132.jpg


RESALE_2007
05_food_butcher_machines_093.jpg


RESALE_2007
05_food_butcher_machines_095.jpg


RESALE_2007
05_food_furnaces_092.jpg


RESALE_2007
07_printing_090.jpg


RESALE_2007
08_IT_118.jpg


RESALE_2007
09_medical_052.jpg
 
RESALE_2007
10_process_technology_130.jpg


RESALE_2007
12_robotics_085.jpg


RESALE_2007
13_measurement_091.jpg
 
RESALE_2007
14_process_heating_084.jpg


RESALE_2007
15_chemical_163.jpg
 
RESALE_2007
16_recycling_shredders_104.jpg


RESALE_2007
17_construction_164.jpg


RESALE_2007
17_construction_compactors_068.jpg
 
RESALE_2007
17_construction_grader_165.jpg


RESALE_2007
17_construction_street_148.jpg


RESALE_2007
18_agricultural_tractor_141.jpg


RESALE_2007
19_commercial_vehicles_144.jpg
 
RESALE_2007
19_vehicles_forklift_013.jpg
   
     

RESALE_Organiser
Florian_Hess_02.jpg
(1,47 MB)

RESALE_Organiser
Florian_Hess_45.jpg
(1,12 MB)

RESALE_Organiser
Florian_Hess_04.jpg
(1,59 MB)

Upit za strojeve

Prijava / Cijene

Registracija posjetitelja

Projektni menadžment
Hess GmbH

, Njemačka


Tel.
Fax: